لوکس و دستیافتنی

زبان بدن۱

آموزش-زبان-بدن-07-4

زبان بدن

نظریه ها نشان می دهند که اکسی توسین (ماده شیمیایی ای که، بیش از هرچیز دیگری، مسئول عواطف انسانی است) در نظام بازتاب دهنده انسانی نقش دارد و احساس همدلی و تفاهم به وجود می آورد و همچنین، در ایجاد حس بخشندگی میان اعضای شرکت ها و گروه های اجتماعی تاثیرگذار است. این ماده تلقین کننده اعتماد است، وفاداری را افزایش می دهد و با کاستن از ترس، واکنش محبت و دوستی را تقویت می کند؛ واکنشی که، از خیلی جهات، در محیط کار اهمیت دارد. انسان ها، در ملاقات با یکدیگر، اغلب با توجه با حالت های عاطفی خود، می توانند اطلاعات غیرکلامی پیچیده ای را بروز دهند. به سخن دیگر، ما می توانیم از احساس دیگران با خبر شویم و به سرعت، تفکر، احساس، فیزیولوژی و کنش های خود را تعدیل می کنیم تا با موقعیت منطبق شوند. بخشی از ذهن شما دوشادوش دستگاه عصبی سمپاتیک تلاش می کند تا اکسی توسین را، برای ارتباط عمیق شخصی ( پایین تر از سطح خودآگاهی) آزاد کند. این امر به سازگار شدن احساسات انسان ها کمک می کند. انسان ها در هر سنی که باشند، این احساس در آنان فعال است.
این واکنش است که مخاطب ها را ترغیب می کند پیام های غیر کلامی سخنران را بازتاب دهند یا تقلید کنند. چنانچه سخنران نشانه های مبارزه یا فرار را بروز دهد، مخاطب نیز، بی درنگ، به او ملحق می شود. اما از آنجا که تعداد مخاطب ها، طبیعتا از سخنران بیشتر است؛ بنابراین، این حالت به سرعت حلقه ای از ترس، تهاجم و تسلیم را به وجود می آورد. آن گاه، سخنران احتمالا با خود می گوید، “چه جمعیت خشنی….مرا زنده زنده خواهند خورد!”
……

از کتاب زبان بدن برای موفقیت؛ نویسنده: مارک باودن؛ مترجم: مسعود فرهمندفر؛نشر معیار اندیشه؛ صفحه۵۰

بدون دیدگاه

Leave a reply