لوکس و دستیافتنی

خونئیت؛ یک کانی جدید از ایران

39002-208

خونئیت؛ یک کانی جدید از ایران

خونئیت
در طی سالهای دهه هفتاد میلادی، به عنوان دانشجوی دوره دکترا چندین سفر تحقیقاتی به ایران نمودم و در منطقه انارک (مرکز ایران) اقدام به مطالعه و جمع آوری نمونه هایی از مواد معادن موجود در آن ناحیه بالاخص در زونهای اکسیده شده معادن سرب و روی نمودم.

در مطالعات بعدی، موفق به شناسایی و کشف چندین کانی جدید از این منطقه شدم. در این میان، مخصوصا بلورهای شفاف و بسیار زیبا به رنگ نارنجی-پرتقالی جلب نظرم را نمود که طی مطالعات طولانی بعدی با بهره گیری از ابزار تحقیقای موجود در آن زمان، موفق به آنالیز کامل شیمیایی و ساختاری این کانی و چند کانی دیگر شدم. این کانی که در ذیل مشخصات آن به طور کامل ولی خلاصه ذکرشده را به نام محل یافت آن (چاه خونی)، خونئیت Khuniite نامیدم که از طرف مرکز رسمی IMA در امریکا مورد تایید و ثبت بین المللی قرار گرفت.

مشخصات شیمیایی و ساختاری خونئیت به شرح ذیل است:

Cr2O3 20.1% . ZnO 2.4% , CuO 2.8% , PbO 72.7% , SiO2 3.9%
اندازه واحد سلولی خونئیت (به انگستروم ۸-^۱۰ میلیمتر):

A=9.456 , B=10.880 , C=9.893

……..

جزئیات کامل را در چندین مقاله پژوهشی در خارج از کشور گزارش نموده ام، منجمله:

Dr. Adib et al (1982) Further data on Khuniite from Tschah Khuni mine,Anarak, Iran. N.Jb .Miner. Mh.P.328-335

منبع: ادیب، داریوش، ۱۳۹۲، فرهنگ جامع جواهرشناسی، نشر پازینه، تهران، چاپ دوم، صفحه۱۴

بدون دیدگاه

Leave a reply