لوکس و دستیافتنی

خود هیپنوتیزم

0606 001

تمرین “خود هیپنوتیزم”

لباس راحتی برتن کنید. جائیکه قرار است بر آن دراز کشید نباید بقدری نرم باشد که در آن فرو روید لیکن زیاد سفت و سخت هم نباشد. دست ها و پاها و تمام بدن را در وضعیت راحت قرار دهید. تمام بدن خود را رها کنید. با خود بگویید با هر بازدم، بدنتان سنگین تر می شود و بیشتر از حوزه اراده و احساس شما خارج می شود و غرق در راحتی و آرامش می گردد.اینها را خیلی با تانی و آرامش گفته و تجسم نمائید هرآنچه می گویید براحتی شکل می گیرد و تمام بدنتان را تحت تاثیر قرار می دهد.

برای دستیابی به خلسه ی خوب و مطلوب، مانند یک تمرین تفریحی عمل نمایید و از دخالت نیروهای زائد فکری خودداری نمایید.

رقیق تر کردن جسم

بعد از تلقینات و تجسمات، احساس می کنید که بدنتان بسیار سنگین شده و گویی اختیار آن از دست شما خارج گردیده و ارتباط شما با بدنتان قطع گردیده است. به عنوان مثال دیگر قادر نیستید، دست یا پای خود را حرکت دهید و یا کوچکترین تکانی به بدن خودتان بدهید. در این هنگام به همان ترتیب که تمام وجود خود را در آرمیدگی قرار داده اید، رقیق تر و ظریف تر کردن بدن خود را آغاز کنید. به ترتیب که توجه خود را از نوک انگشتان به طرف بالا گسترش میدهید با این تجسم ذهنی که هر ذره از بدنتان به شکل ظریف تر و رقیق تر و انعطاف پذیرتری در می آید و حالت سفتی و خشکی خود را از دست می دهد. این تجسم را چندین بار از نوک انگشتان تا فرق سر بگسترانید.
…..
شما زمانی که موضوع یک تجسم ذهنی را در وجود خود می گسترانید و این تجسم را غالب کرده، احساس می کنید که وجود تان با آن تطابق یافته، در لحظه ای زندگی می کنید که از تاثر معیارهای گذشته و آینده فارغ و خالی است. معیار شما در مورد اینکه آیا واقعا وجودتان رقیق تر از همیشه شده یا نه “احساس” شما در آن لحظه است.

برگرفته از کتاب “خود هیپنوتیزم در یک درس” نوشته علی اکبر محمدزاده

بدون دیدگاه

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*