لوکس و دستیافتنی

جهانی گرایی در مقابل قبیله گرایی

crystals-1

جهانی گرایی در مقابل قبیله گرایی

برند ها و جهانی شدن
….
حقیقت این است که همانقدر که نیازمند برتری جستن و گذر از تقسیمات هستیم، به همان اندازه نیازمند تقسیمات هستیم. بدون موانع و حصارها، هیچ ایمنی در مقابل جنگ، بیماری، بلایای طبیعی، حس از خود بیگانگی، گم شدن در دنیای ناامن و بی توجه نخواهد بود. هر چه جهانی شدن سریعتر موانع را از میان برمی دارد، مردم سریعتر انواع جدیدی از موانع را برپا می کنند. آن ها دنیاهایی صمیمی و خودمانی خلق می کنند که می توانند درک کنند، دنیاهایی که در آن ها می توانند برای خود کسی باشند و احساس کنند گویی به آنها تعلق دارند. آنها قبایل را خلق می کنند.

اگر شما تنها اندکی مفهوم قبیله را بسط دهید، می توانید ببینید که هربرند نوعی از قبیله را خلق می کند. شما می توانید بر اساس وضعیت خرید منحصر به فردتان، در هر روز به هر تعداد قبیله که می خواهید بپیوندید و احساس کنید بخشی از چیزی بزرگتر از خود هستید.
شما می توانید وقتی گلف بازی می کنید، متعلق به قبیله کالاوی باشید و وقتی که به سمت محل کار رانندگی می کنید، متعلق به قبیله وی دبلیو، و وقتی غذا درست می کنید متعلق به قبیله ی ویلیامز سونوما. وقتی شما محصولات را از این شرکت های کاملا متمایز می خرید، بخشی از یک قبیله ی برگزیده (آن قدر که خود احساس می کنید) هستید. برندها، خدایان کوچک زندگی مدرن هستند؛ هر کدام نیاز، فعالیت، وضعیت یا موقعیت متفاوتی را اداره می کنند. با این حال شما در کنترل هستید. اگر جدیدترین خدای(برند) شما از کوه الیمپوس افتاد، می توانید به خدای (برند) دیگری متصل شوید.

 

منبع: مارتی نیومایر، ترجمه دکتر احمد روستا و کبری سبزعلی یمقانی، ۱۳۹۰، لغزش برند، نشر سیته، تهران، چاپ اول، صفحه۴۲ و۴۳

بدون دیدگاه

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*