لوکس و دستیافتنی

استاندارد سیستم مدیریت برند ISO10668:2010

41119

استاندارد سیستم مدیریت برند ISO10668:2010

در سال ۲۰۰۷ موسسه بین المللی استاندارد اقدام به تهیه یک استاندارد بین المللی در زمینه ارزیابی پولی برند نمود. بعد از ۳ سال ایزو ۱۰۶۶۸ – ارزیابی پولی برند- در پائیز سال ۲۰۱۰ منتشر گردید. این استاندارد قواعد مورد نیاز را که برای تعیین ارزش پولی یک برند مورد نیاز است مشخص می کند.
نام های تجاری شبیه دیگر دارایی های نامشهود دارای ویژگی های بسیار باارزشی هستند. کریستوفر شولز، رییس کارگروه پروژه ایزو که استاندارد مورد نظر را توسعه داده است می گوید “نام های تجاری باید تصویری متمایز و پایدار در ذهن ذینفعان به منظور کمک به یک شرکت برای پایداری در بازار ایجاد نمایند و با مشتریان ارتباط برقرار کرده و آنها را با خود درگیر نماید”.

الزامات گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸
ایزو ۱۰۶۶۸ بطور مختصر قواعد مورد نیاز برای ارزش گذاری هر برندی را مشخص می کند. این استاندارد شامل خلاصه ای از بهترین راهکارها است و عمدا از ارائه الزمات و مراحل کاری پر جزئیات و پیچیده اجتناب می کند.
ایزو ۱۰۶۶۸ برای مقاصد متنوع، از قبیل موارد زیر قابل استفاده است:
✅ حسابداری و گزارش مالی
✅ عدم پرداخت بدهی و تسویه حساب
✅ حمایت قضایی و حل اختلاف
✅ سرمایگذاری و مشارکت مالی
✅ مدیریت داخلی گزارشات و اطلاعات
✅ تخمین بودجه برند و بازاریابی
✅ درج در گزارشات مالی و حسابداری
✅ برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند

بدون دیدگاه

Leave a reply