لوکس و دستیافتنی

پیرامون ارتباطات و بازخورد مشتریان

گوشواره کریستال مدل بازی 1

الگوی جدید ارتباطات

اهمیت ارتباطات و بازخورد مشتریان

الگوی استاندارد ارتباطات، کهنه و قدیمی است. امروزه دیگر نمی توانیم چشمان خود را ببندیم،پیامی به فضا پرتاب کنیم، دعا کنیم و امیدوار باشیم که پیام به هدف اصابت کند.

شرکت ها نیازمند بازخورد هستند. بازخورد، ارتباطات را به جای یک مجله (ارتباطی یک طرفه) به چیزی بسیار شبیه به نمایش تئاتر تبدیل می کند. اگر روی صحنه نمایش خشکمان زد، اجازه دهید تماشاچی بداند. باز خورد، چیزی بلا واسطه و روشن است که به ما اجازه ی تغییرات مناسب قبل از اقدام بعدی را می دهد.
وقتی که ما از مشتریان تقاضای بازخورد می کنیم، الگوی ارتباطات یک جز چهارم دارد؛ فرستنده یک پیام خلق می کند، آن را به گیرنده می فرستد و به جای توقف در آنجا، ارتباطات ادامه می یابد، چون که گیرنده در عوض پیامی می فرستد.

با هر دور حول حلقه بازخورد، ارتباطات قوی تر و متمرکز تر می شود. الگوی جدید، طرح اولیه ی انقلابی در ارتباطات است. الگوی جدید، ارتباطات بازاریابی را به ورزشی تماسی( مثل راگبی و فوتبال) و تماشاچیان را به شرکت کنندگان آن ورزش تبدیل می کند.*
مجموعه عصر الماس آرام نیز از بازخورد و نظرات شما مشتریان گرامی در رابطه با محصولات الیوروبر به شدت استقبال می کند زیرا همانطور که گفتیم باز خورد، چیزی بلا واسطه و روشن است که به ما اجازه ی تغییرات مناسب قبل از اقدام بعدی را می دهد.

 

*منبع: مارتی نیومایر، ترجمه دکتر احمد روستا و کبری سبزعلی یمقانی، ۱۳۹۰، لغزش برند، نشر سیته، تهران، چاپ اول، صفحه۹۹

 

 

بدون دیدگاه

Leave a reply