لوکس و دستیافتنی

پرورش بیان کودک

0141-blu

پرورش بیان کودک

یکی از مسائل اصلی در پرورش فکری کودکان، ارائه دانستنی ها و آگاهی ها به آنان با کمک برنامه های ویژه و آشنایی آنان با شیوه های کاربرد صحیح و مناسب این دانستنی هاست. برنامه ها باید در کودکستان ها، یعنی نخستین حلقه زنجیر سیستم فرهنگ ملی ، اجرا شود.

آشنایی با فرهنگ محیط زیست و کاربرد صحیح آن:

کلمه، واحد اصلی یک زبان است که بدون آن برقراری ارتباط با دیگران از طریق مکالمه ممکن نیست. آموزش لغوی با آشنائی کودک با جهان اجسام، پدیده ها و کیفیت و ترکیب آنها رابطه ی نزدیک دارد. شیوه ی از واحد به لغت و از لغت به واحد- دو روش مربوط به هم است که در برنامه ریزی بازیها و تمرین های کتاب اصل قرار گرفته است. بدیهی است که کودکان، هنگام آشنایی با اجسام گوناگون اطراف خود اغلب به دلیل شباهت های خارجی میان آنها و یا استفاده ی مشابه از آنها، دچار سرگشتگی و اشتباه می شوند. مثلا فنجان- استکان، پیراهن- بلوز، کیف- ساک و غیره.
…..
مربیان به خوبی می دانند که آموزش کودکان برای دستیابی به قدرت توصیف اشیا با تکیه بر مجموع علائم، و مشخصات خارجی آنها و یا توصیف آنها بدون تکرار کاری است بس دشوار و پیچیده.


روشن است که فکر کردن از سخن گفتن جدا نیست. از اینرو برنامه تقویت قدرت بیان کودکان باید، به طور دائمی، با تمرینات ذهنی همراه باشد.

تمرین های ویژه که کودکان را در انتخاب و گروه بندی انواع رنگ ها یاری می دهد، تا حد چشمگیری سبب غنی تر شدن فرهنگ لغوی آنان نیز می شود و برنامه آشنایی با انواع رنگ ها را به موفقیت بیشتری می رساند.

برگرفته از مقدمه ی کتاب “پرورش بیان کودک” ترجمه و تالیف نازلی اصغر زاده

بدون دیدگاه

Leave a reply