لوکس و دستیافتنی

قوانین و مقررات

۱) مالکیت معنوی

شرایط و مقررات

شرایط و مقررات

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت اولیور وبر می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سایت اولیور وبر) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

۲) شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت اولیور وبر عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.