لوکس و دستیافتنی

درمان سرطان با میدان های مغناطیسی

آرزو 9033

درمان سرطان با میدان های مغناطیسی

بسیاری از دانشمندان به ویژه در ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه و پورتوریکو به این نتیجه رسیدند که می توان از آثار شگفت انگیز آهن رباها برای کنترل و کاهش رشد تومورها استفاده کرد. به همین دلیل، بعضی از پزشکان از این شیوه برای درمان سرطان استفاده می کنند. دکترک. ای . ماکلین(Dr K.E. Maclean) از نیویورک، یکی از طرفداران مغناطیس درمانی است. او تایید می کند که در میدان مغناطیسی قدرتمند، بیماری سرطان وجود نخواهد د اشت. دکتر آلبرت روی دیویس (Dr Albert Roy Davis) از ایالات متحده امریکا نیز یکی دیگر از طرفداران این شیوه ی درمانی است. او توصیه می کند که از قطب شمال به مدت ۳۰تا۴۵  دقیقه و هر روز سه بار استفاده کنیم. امروزه تعدادی از غده شناسان برای درمان رشد بیش از حد سرطان تنها از آهن ربا بهره می گیرند؛ زیرا کارآمدی این شیوه را با پرتو درمانی، شیمی درمانی و درمان هایی از این قبیل یکسان می دانند. یکی از غده شناسان در ایالات متحده دو اتاق را به قطب شمال و قطب جنوب آهنرباهایی که در دیوار تعبیه شده است،‌مجهز کرد. بیمار با توجه به نوع بیماری خود در نقطه کانونی این دو آهنربا قرار گرفت. این کار باعث می شد، بیمار در معرض تشعشعات قطب شمال در یک اتاق و تشعشعات قطب جنوب در اتاق دیگر قرار بگیرد. این غده شناس کشف کرد، نتایج این روش درمانی بسیار رضایت بخش است و به دیگران توصیه می کند، تنها از آهنربا برای درمان بیماری های مختلف استفاده کنند. او ادعا می کند که این روش نه تنها باعث تسکین بیماری می شود، بلکه درد و رنجی که معمولا بیمار در سایر روش های درمانی متحمل می شود نیز وجود نخواهد داشت.

بر گرفته از کتاب “هنر شفای مغناطیسی” نوشته م.ت.سان توانی ، انتشارات موسسه ی فرهنگی هنری تجسم خلاق

بدون دیدگاه

Leave a reply