لوکس و دستیافتنی

تخت ها و جواهرات سلطنتی ازجمله تخت طاووس

ملکه74030

و اما در باره تخت طاووس روایات مختلفی نوشته اند:

برخی آن را به تخت خورشید یا طاووس که به فرمان فتحعلیشاه قاجار که به نام همسرش طاووس عنایت داشته نسبت می دهند و برخی دیگر آن را همان تخت طاووس هندی می پندارند. ولی با مقایسه و توصیفی که تاورنیه در کتابش کرده این تخت نمی تواند همان تخت هندی باشد و تخت طاووس فتحعلیشاه است که به دستور او به سال ۱۲۱۶ هجری قمری به مباشرت نظام الدوله محمد حسین خان صدر اصفهانی ساخته شده است و پس از مرگ او ناصرالدین شاه آن را تعمیر کرده (اشعاری که مضمون آنها کیفیت تعمیر تخت به امر ناصرالدین شاه است شاهد این مدعاست) و تغییراتی جزئی در شکل ظاهر آن ایجاد دادند.به اعتقاد من این تخت میتواند تغییر شکل یافته همان تخت طاووس هندی از غنایم نادر شاه افشار باشد که به دست فتحعلیشاه ساخته شده و ناصرالدین شاه آن را تعمیر کرده است. به هر تقدیر این تخت اکنون در زمره جواهرات ملی ایران محسوب می شود.

در تهران سه تخت شاهی وجود دارد. تخت مرمر و تخت طاووس که هردو این ها در کاخ گلستان است( البته تخت طاووس در سال ۱۳۶۰ به خزانه جواهرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتقال داده شد)، این دو تخت به سبک مرسوم ایرانی هندی ساخته شده است. یعنی سکوی مرتفع و آراسته ای که شاه بر آن به زانو می نشسته است.

اورنگ نادری (سومین تخت) که به سال ۱۹۶۷ در تاجگذاری شاه سابق مورد استفاده قرار گرفته است، سبکی بس کهن تر دارد. داریوش کبیر در دو هزارو پانصد سال پیش تختی این گونه کرسی وار داشت و پادشاهان صفوی نیز به قرن شانزدهم بر این گونه اورنگ می نشستند…تاریخچه اورنگ نادری مشخص نیست حتا نام او نیز گمراه کننده است، می دانیم که نادر شاه دستور ساخت تختی از روی تخت طاووس معروف هندی را داد که به نام خود خوانده بود، اما تخت نادر به صورت کرسی نبود….

قصد فتحعلیشاه از ساختن این تخت نشان دادن شکوه دربار خود به هموطنان ونیز به فرستادگان خارجی بود که شاه را در ییلاق های اطراف تهران ملاقات می کردند، به همین منظور این تخت به صورت قطعات جداگانه و قابل حمل ساخته شده است که جمعا دوازده پارچه است، تعداد جواهرات آن ۲۶۷۳۳ قطعه است.

به هر تقدیر جواهرات این تخت عبارتند از چهل لعل تراشیده، یاقوت های قرمز به وزن ۱۰ قیراط و یکی به وزن ۳۵قیراط و یاقوت های کبود که دو تای آنها به ترتیب به وزن ۲۶ و ۱۶ قیراط است و الماس های بی شماری که در همه تزیینات تخت به کار رفته و وزن آن هایی که درشت ترند بین ۱۰ تا ۳۵ قیراط است.

منبع: غیبی، مهرآسا، ۱۳۹۱، ۳۵۰۰۰سال تاریخ زیورآلات اقوام ایرانی، نشر هیرمند، تهران، چاپ اول، صفحه۳۶۷ تا ۳۶۹

بدون دیدگاه

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*