لوکس و دستیافتنی

چگونه آهنربا می تواند بیماری را مداوا کند؟

11126 229

چگونه آهنربا می تواند بیماری را مداوا کند؟

هر شیوه درمانی که مطابق با قوانین طبیعت حاکم بر بدن نباشد، همانند کلوخی سست است که سرانجام خواهد شکست.
وی.استانلی دیویدسون


عملکرد هرکدام از اندام ها مطابق با قوانین طبیعی است. دانشمندان ثابت کرده اند که هر سلول بدن انسان، در واقع یک واحد مغناطیسی کوچک است و این ویژگی به تمامی اندام ها منتقل می شود؛ پس در نتیجه، تمامی اندام ها میدان مغناطیسی تولید می کنند که شدت آن بسته به نوع فعالیت اندام، متغیر است. بعضی از اندام ها مثل مغز و قلب، میدان های مغناطیسی با شدت باورنکردنی تولید می کنند؛ برای مثال مغز می تواند در طول خواب میدان مغناطیسی به شدت ماکزیمم ۳۰۰۰۰۰ کیلو گوس تولید کند. شدیدترین میدان مغناطیسی تولید شده توسط قلب نیز در حدود ۱۰۰ کیلو گوس است.
….
این اطلاعات در ارزیابی شرایط اندام های مختلف و تشخیص وضعیت سلامتی یا بیماری آنها و همچنین پیش بینی بیماری های احتمالی مثل ایسکمی (کم خونی موقت)، انفارکتوس میوکارد مورد استفاده قرار می گیرد.

میدان های مغناطیسی نوسان کننده توسط اندام های مختلف به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از قبیل میدان مغناطیسی زمین و میدان مغناطیسی خورشید، ماه و غیره قرار دارد. دانشمندان رابطه مستقیمی بین تغییرات ناگهانی در فعالیت ژئومغناطیسی زمین( طوفان های مغناطیسی) و بیماری هایی از قبیل حمله قلبی و عصبانیت پیدا کردند. نتایج نشان می دهند، نوسانات ژئو مغناطیسی بر روی سیستم الکتریکی و مغناطیسی قلب و مغز انسان تاثیر می گذارد.

برگرفته از کتاب “هنر شفای مغناطیسی” نوشته م.ت.سان توانی ، انتشارات موسسه ی فرهنگی هنری تجسم خلاق

بدون دیدگاه

Leave a reply